Siedle partner
Mapa stronyMapa strony StartStart KontaktKontakt
Logo firmy
strzałkaTwój ekspert w dziedzinie instalacji słaboprądowych Oferta pracy 
grafika
ikona

Usługi

Twoje problemy, które rozwiążemy

Analiza potrzeb klienta
Projektowanie systemów
Dobór rozwiązań
Wykonawstwo i integracja systemów
Pomiary i weryfikacja
Wsparcie produktu

Firma nasza skupia się na działaniach związanych z pełną obsługą systemów alarmowych (ze szczególnym uwzględnieniem pożarowych), oraz transmisji danych (cyfrowych i analogowych).

Zapewniamy naszym klientom wsparcie na każdym etapie cyklu życiowego wymienionych systemów, poczynając od analiz systemowych a na obsłudze serwisowej skończywszy.Analiza potrzeb klienta

Podstawową zasadą naszej pracy jest właściwa identyfikacja istniejących problemów oraz oczekiwań klienta.

Realizujemy ją poprzez konsultacje klienta z naszymi specjalistami, oraz wizje lokalne w miejscu planowanej inwestycji.
Na etapie tym tworzymy podstawy do opracowania projektu i zaproponowania konkretnych rozwiązań.Projektowanie systemów

Na podstawie zebranych wcześniej danych lub dostarczonych przez zamawiającego specyfikacji wymagań, przygotowujemy projekt wstępny systemu, który ponownie weryfikujemy na kolejnym etapie konsultacji z zamawiającym i ewentualnie innymi podwykonawcami.Dobór rozwiązań

Dobrze przygotowany projekt stanowi podstawę do zaoferowania konkretnych rozwiązań sprzętowych. Dzięki utrzymywaniu aktywnych kontaktów z naszymi partnerami posiadamy zawsze najaktualniejszą wiedzę dotyczącą dostępnych na rynku rozwiązań.

Wykorzystujemy na tym etapie także projekty i propozycje rozwiązań dostarczane przez naszych klientów.Wykonawstwo i integracja systemów

Nasza doświadczona kadra techniczna sprawnie realizuje zamówione systemy, zgodnie z dostarczonymi przez inwestora lub opracowanymi przez nas projektami.

Zawsze stosujemy materiały najwyższej jakości i działamy zgodnie z szeroko pojętymi, dobrymi zasadami sztuki. Prowadzimy bieżącą kontrolę jakości wykonywanych usług.

Jednocześnie zapewniamy pełne wsparcie logistyczne inwestycji w zakresie oferowanych przez nas produktów oraz integrację realizowanych systemów z już istniejącymi.Pomiary i weryfikacja

Końcowym etapem procesu inwestycyjnego są szeroko zakrojone instrumentalne pomiary weryfikujące kluczowe parametry techniczne oraz testy funkcjonalne w symulowanych warunkach alarmowych.
Ich podsumowaniem jest opracowanie stosownych protokołów oraz dokumentacji powykonawczej przedkładanej inwestorowi.Wsparcie produktu

Nasz kontakt z klientem nie kończy się wraz z finalizacją inwestycji.

Oferujemy pełne wsparcie zarówno o charakterze merytoryczno-konsultacyjnym jak i serwisowym w okresie gwarancyjnym i późniejszym.

Praktykujemy długoterminowe umowy serwisowe na obsługę techniczną oraz utrzymywanie wymienionych systemów w ruchu.

Usługi te świadczymy również w stosunku do systemów zrealizowanych przez innych wykonawców.


© DeltaSoft-Project S.C. 2006